Vi har  fördjupat oss om fåglar på olika sätt. Vi har läst faktatexter för att lära oss mer om olika fåglar. Bland annat har vi lärt oss att det finns flyttfåglar som flyttar till varmare länder på vintern. Det finns även fåglar som stannar kvar i Sverige under vintern. De kallas stannfåglar. Eleverna har skrivit sina egna faktatexter  som ni kan titta närmare på i klassrummet. Vi har dessutom pärlat fåglar t ex blåmes, talgoxe, domherre och koltrast!