Nu tränar vi lite extra på talen 10-20. Vi tränar på vilka talens grannar är, vilka tal som är udda och vilka som är jämna. Vi tränar på att räkna framåt och bakåt samt hur vi ska skriva talen. Vi pratar även om begreppen fler än och färre än. Exempelvis: 2 fler än 15 är 17 och 5 färre än 20 är 15.

Tryck på bilden för att träna vidare hemma. Här kan man ställa in tallinjen så att ni kan träna talen upp till 20. Testa er fram genom att och markera jämna och udda tal, gömma några tal och träna på vilka som är borta och så vidare.

Talraden