Dagens nya ord var passande nog samhälle vilket visade sig vara ett ord som våra ordbyggare kunde bygga många nya ord av såsom: häl, hälla, säl, le, hel, ha, hal, hall, Elsa, el, Sam, lä, läsa, läs, alls, all, mes, slem, hes, same, Lea, as, sa, hem