Vi har presenterat och diskuterat målen för vårt nya tema Samhället. I veckan har vi arbetat med ett av målen vilket är att veta vilka delar i ett samhälle som är viktiga. Vi har utgått från våra tankar kring vad vi behöver i ett samhälle och funderat kring vad vi tycker är viktigast. Det gällde att rangordna. Vi fick ta del av många intressanta diskussioner och argument  i klassrummet. Barnen fick även skriva och rita hur de själva skulle rangordna de olika delarna.