Ettorna har arbetat med tiotalen 0-100. Vi har även sett att vi kan använda våra tidigare kunskaper om talen 0-10 när vi räknar med tiotal. För vet vi att 4+3=7 så vet vi att 40+30=70!

Bra att träna lite på ”tio-skutt” hemma d v s räkna 0-10-20-30-40 osv eller lite mer utmaning t ex börja på 2-12-22-32-42, på 5-15-25-35-45.

Tryck här för att träna vidare på tiotalen!