I tema samhälle har vi två mål som handlar om pengar. Eleverna ska kunna:

– Ge exempel och beskriva några olika betalningsformer.

– Rangordna kostnader och priser för olika varor och tjänster i ett samhälle.

Veckans ord har  varit just pengar och vi började veckan med att se hur många nya ord vi kunde bygga av bokstäverna vi fick. Barnen har även fått testa på att rangordna olika varor utefter pris och fundera på vad olika varor kostar vilket var mycket spännande.

 

Vi har sett ett klipp om de nya pengarna vi ska få och vi har diskuterat kring varför vi behöver pengar. Alla fick därefter göra ett Pic collage där de skulle berätta om något de hade lärt sig om pengar.