Ett mål är att lära sig om djurs och växters olika  livscykler. Eftersom vi har planterat solrosor har vi i veckan läst och skrivit om solrosens livscykel.