Vi har lärt oss om stapeldiagram. Barnen har fått läsa av, fylla i och göra egna diagram. De gemensamma namndiagrammen var roliga där vi fick se vilken bokstav vi har mest av i våra namn!