Ettorna har arbetat med addition och subtraktion. Vi lär oss att addition betyder lägga till och att dess tecken är +. Vi lär oss att subtraktion betyder ta bort och att dess tecken är -.

Klicka på länken nedan för att träna vidare:

http://www.skolplus.se/lessons/grodhopp1