Välkommen till F-1 Röd

Stenkulans Safirer

Kategori: Matematik (Sida 1 av 3)

Talkamrater

Just nu tränar ettorna på talkamraterna för talen 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Målet är att alla talkamrater för talen 2 till och med 10 så småningom ska automatiseras. När vi vet att 3 och 2 är 5 så kan vi använda den kunskapen vid beräkning inom högre talområden som t ex 32+23 och 300+200.

Träna gärna hemma på talkamraterna för 3,4,5,6,7 och 8 genom att klicka på bilderna.

magicmath[2]        

Hundrarutan

Vi har arbetat med talen från 0-99 och satt upp en hundraruta i klassrummet. Vi hittade mönster och lekte gissa talet, då alla barnen fick gömma ett tal som de andra skulle försöka komma på. Klicka på bilden för att träna vidare, göm några tal och se om ni vet vilka de är, träna gärna också på 10-skutt. 2,12,22,32…,   57,67,77,87… Lycka till!

 

Hundrarutan

Diagram

Vi har lärt oss om stapeldiagram. Barnen har fått läsa av, fylla i och göra egna diagram. De gemensamma namndiagrammen var roliga där vi fick se vilken bokstav vi har mest av i våra namn!

 

Fem och Tioskutt

Vi tränar på femskutt och tioskutt. Femskutt var inte helt lätt, träna gärna vidare hemma!

 

prick till prick femtal

 

prick till prick tiotal

Tiotal

Ettorna har arbetat med tiotalen 0-100. Vi har även sett att vi kan använda våra tidigare kunskaper om talen 0-10 när vi räknar med tiotal. För vet vi att 4+3=7 så vet vi att 40+30=70!

Bra att träna lite på ”tio-skutt” hemma d v s räkna 0-10-20-30-40 osv eller lite mer utmaning t ex börja på 2-12-22-32-42, på 5-15-25-35-45.

Tryck här för att träna vidare på tiotalen!

 

 

 

Tallinjen 0-20

Nu tränar vi lite extra på talen 10-20. Vi tränar på vilka talens grannar är, vilka tal som är udda och vilka som är jämna. Vi tränar på att räkna framåt och bakåt samt hur vi ska skriva talen. Vi pratar även om begreppen fler än och färre än. Exempelvis: 2 fler än 15 är 17 och 5 färre än 20 är 15.

Tryck på bilden för att träna vidare hemma. Här kan man ställa in tallinjen så att ni kan träna talen upp till 20. Testa er fram genom att och markera jämna och udda tal, gömma några tal och träna på vilka som är borta och så vidare.

Talraden

Klockan – hel och halv timme

I veckan har vi arbetat med klockan. Vi tränar speciellt hel och halv timme.

För att träna vidare hemma, klicka på bilden med barnens egna fina klockor:

Klockor

Symmetri

Idag har vi jobbat gemensamt med symmetri. Vi började med att läsa en liten saga om en fjäril som olyckligtvis blev av med sin ena vinge. Vi fick titta i en spegel för att se hur han skulle se ut om han blev ”hel” igen. Barnen fick därefter gå en mattepromenad för att lösa olika symmetriproblem.

IMG_5150

Barnen fick även måla egna fjärilar genom att först bara måla ena vingen och sedan vika pappret så att det blev symmetriskt. Det här momentet var väldigt spännande och det blev väldigt fina fjärilar!

 

 

Barnen fick även bygga olika symmetriska figurer med hjälp av kaplastavar.

Tiokamrater

Vi har under veckan tränat på tiokamraterna på olika sätt. Eleverna har bland annat fått gå en mattepromenad och spelat spel

Vi har även gjort tiokamratsloppor. Tryck på bilden för att se hur man kan använda sig av sin tiokamratsloppa. Träna gärna vidare hemma!

10b

Träna på talkamrater 1-10

talkamrater

Träna talkamrater genom att klicka på bilden!

 

 

 

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén